Home > Formuláre > Študentské domovy > FAQ > Študentské domovy - Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

Študentské domovy - Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

Ako môžem kontaktovať správcov počítačovej siete ?

Máte tieto možnosti:

  • prídete osobne v čase služieb (rozpis nájdete na našej webovej stránke)
  • zavoláte na číslo +42155234 1695 (len v čase služieb)
  • napíšete e-mail na la-sd@upjs.sk

 

Ako sa môžem prihlásiť do počítačovej siete ?

Pre prihlásenie do počítačovej siete je potrebné splniť 2 podmienky:

 

Kedy mi pôjde Internet ?

Do 48 hodín od:

  • zaplatenia poplatku
  • registrácie pomocou registračného formulára

Ak by po 48 hodinách od splnenia oboch uvedených prerekvizít bol stále problém s pripojením sa, kontaktujte nás.