Mám požiadavku

Zber požiadaviek zo strany zamestnancov CCVaPP a ďalších zamestnancov UPJŠ. 

Návod:

  1. Zvoľte kategóriu a podkategóriu (Mám požiadavku na - V oblasti).
  2. V časti Predmet uveďte stručne (2 - 3 slovami) čoho sa požiadavka týka.
  3. V časti Text požiadavky podrobne opíšte svoju požiadavku (presná informácia môže urýchliť vybavenie požiadavky.)
  4. Uveďte Miesto výkonu (napr. číslo miestnosti) a Prioritu (nastavenie priority na vysoká nezaručí okamžité riešenie požiadavky).
  5. Vyplňte kontaktné údaje (ak nie sú predvyplnené) a zadajte svoju požiadavku kliknutím na tlačidlo Odoslať.


Medzi požiadavky patrí napr.:

  • Žiadosť o výmenu tonera v tlačiarni/kopírovacom stroji
  • Pridanie/Úprava textov na webovej stránke pod správou CCVaPP
  • Rezervácia/Príprava zasadacej miestnosti (s dostatočným predstihom)
  • Žiadosť o zabezpečenie školenia/konzultácie