Používateľ:neprihlásený používateľ
Oprávnenia:---
Organizácia:---

DOMOV » Priebeh vývoja portálu

 • nový subsystém E-mailových notifikácií (s používateľským manažmentom)
 • pridanie ďalších E-mailových notifikácií
 • do notifikačných Emailov pridaná linka na priame zobrazenie požiadavky
 • pridanie automaticky generovaných pravidelných výpisov pre riešiteľov a zodpovedné osoby
 • pridanie sekcie "Nastavenia" pre nastavenie parametrov používateľa
 • zobrazovanie požiadaviek podla riešitela v pohľade supervízora
 • pridanie tlačidla v detaile požiadavky riešiteľa umožňujúceho označiť požiadavku ako vyriešenú (v prípade existencie aspoň jedného riešenia)
 • nová možnosť editácie riešení požiadavky zodpovednou osobou
 • štatistiky - pridanie voľby obdobia (od - do)
 • nová možnosť presunu riešenej požiadavky zodpovednou osobou (pri presune dochádza k odstráneniu riešení)
 • pridaná možnosť vytvorenia skrytých kategórií, ktoré sú viditeľné len pre používateľov-riešiteľov
 • nová možnosť filtrovania reklamovaných požiadaviek v pohľadoch supervízora a zodpovednej osoby
 • doplnenie zobrazovania počtu reklamovaných požiadaviek do widgetov na úvodnej stránke
 • oprava exportov CSV pri windows-1250 kódovaní
 • oprava chyby spôsobujúcej duplicitu požiadaviek
 • oprava chyby pri priamom prevzatí požiadavky riešiteľom
 • pridanie E-mailovej notifikácie pre zadávateľa požiadavky v prípade zamietnutia požiadavky zodpovednou osobou
 • oprava chyby v chatovacom module
 • oprava chyby v module "Správa používateľov"
 • prepracovaná sekcia "Umiestnenie oddelení" - pridané pole skratka
 • prepracovaný formulár pre zadávanie požiadavky zo strany žiadateľa - pridané pole "Miesto výkonu": v prípade, že oddelenie používateľa, ktorý zadáva požiadavku obsahuje viac ako jedno umiestnenie, formulár pre pridanie požiadavky umožní vybrať umiestnenie; v pripade, že oddelenie používateľa obsahuje práve jedno umiestnenie, je toto automaticky vo formulári predvybrané; v prípade, že oddelenie neobsahuje ani jedno umiestnenie, vo formulári v poli pre výber umiestnenia sa objaví text "neexistuje". Pole "Miesto výkonu" je voliteľné.
 • do zoznamov požiadaviek supervízora, riešiteľa a team leadera bol pridaný stĺpec "Miesto", čo súvisí s vyššie popísaným poľom "Miesto výkonu". V zoznamoch sa však zobrazuje umiestnenie na základe jeho skratky, preto je potrebné v administrácii skratky k umiestneniam oddelení doplniť. Stĺpec "Miesto" v zoznamoch požiadaviek umožňuje zoradenie.
 • oprava nefunkčného zasielania E-mailu zadávateľovi požiadavky v momente uzavretia požiadavky team leaderom a rozšírenie obsahu mailu aj na kompletný rozpis činnosti riešiteľov
 • oprava formulára pre zadávanie a úpravu používateľov v systéme, v prípade, že sa zadáva používateľ s loginom, ktorý už v databáze existuje
 • pridanie lokalizovanej šablóny pre zobrazovanie neočakávaných chýb do šablóny Helpdesku (ide o chyby s textom "Oops! An Error Occurred") + ďalšie grafické úpravy
 • pridanie zobrazovania upozornenia pri používaní nepodporovaného prehliadača
 • pridanie filtra pri zobrazovaní používateľov systému (štandardne sa zobrazujú len používatelia organizácie administrátora, čo je možné zmeniť zrušením zaškrtnutia)
 • oprava chýbajúcej aktivácie pri pridaní novej oblasti úloh pre vlastnú organizáciu
 • pridanie autentifikácie prostredníctvom prihlasovacích údajov zo systému AIS2
 • pridanie medzikroku pri priamom preberaní požiadaviek riešiteľom z úvodnej obrazovky - zobrazenie detailu požiadavky s tlačidlom prebratia požiadavky
 • zmena správania kaskádovitého odstraňovania údajov v administratívnom rozhraní
 • pridanie otvárania položiek dvojklikom myši v celom administratívnom rozhraní
 • pridanie možnosti exportu oblastí úloh pre iné organizácie a kompletný manažment schvaľovania ponuknutých oblastí z iných organizácií
 • rozšírenie konfiguračných polí oblasti úloh
 • pridanie farebného odlíšenia neaktívnych oblastí
 • pridanie možnosti pre používateľa (do stavu vyriešenia požiadavky) zaslať notifikačnú pripomienku (E-mail) Team Leader-ovi pre urýchlenie riešenia svojej požiadavky
 • pridanie možnosti pre používateľa reklamovať (po uzatvorení) požiadavku, pričom Team Leader ju musí opäť otvoriť, alebo sa aspoň vyjadriť (notifikácia E-mailom)
 • pridanie farebného odlíšenia reklamovaných požiadaviek
 • pridanie možnosti priložiť až 5 príloh k požiadavke
 • pridanie informačných boxov
 • úprava úvodnej obrazovky po prihlásení
 • pridanie možnosti priamého prebratia NOVEJ požiadavky riešitelom podľa jeho priradenia k pracovným skupiáam - úlohy sa zobrazujú na úvodnej obrazovke ako další widget riešiteľa. Dvojkikom myši riešiteľ požiadavku preberie. (požiadavka je automaticky v stave "Riešená")
 • v sekcii "Priradene požiadavky" pridané tlačidlo pre priame vytvorenie požiadavky riešiteľom pre konkrétneho používateľa (požiadavka je automaticky v stave "Riešená") - formulár je bez poľa pre zadanie VOIP
 • pridanie zobrazovania reklamovaných požiadaviek červenou farbou vo všetkých výpisoch
 • realizované zmeny v zobrazovaní požiadaviek
 • pri uzatváraní požiadavky team leaderom, v prípade povinnosti pridania riešenia, sa automaticky predvyberá prvý pridaný riešiteľ. V prípade, že žiadny riešiteľ nie je priradený, pole pre výber riešiteľa vyžiada jeho zadanie. Rovnaké správanie má aj sekcia supervízora.
 • úprava časových krokov minút pri pridávaní riešenia na násobky 5; zväčšenie rozsahu hodín na 23