CSIRT

Tím pre riešenie bezpečnostných incidentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

CSIRT-UPJS je prvý akademický CSIRT v Slovenskej republike. Členmi tímu sú zamestnanci a študenti Centra informačných a komunikačných technológii, Právnickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty. Dňa 14.12.2016 sme boli zaradení do zoznamu tímov na riešenie bezpečnostných incidentov vedeného medzinárodnou organizáciou TF-CSIRT (Trusted Introducer).