Home > Formuláre > Rektorát > Centrum informačných a komunikačných technológií

Centrum informačných a komunikačných technológií

Centrum informačných a komunikačných technológii (CIaKT) UPJŠ v Košiciach je celouniverzitné informačné pracovisko, ktoré zastrešuje aktivity informačno komunikačných technológii vo vnútri UPJŠ, ale aj navonok vo väzbe na svoje okolie.